Privacy Beleid

YVHCoaching, KvK-nummer 74859064B, gevestigd aan Kleidijk 9e, 3161 HD Rhoon, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Als eigenaar ben ik, Yvonne van Hilten, verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van YVHCoaching.

Ik ben te bereiken via: yvonnevanhilten@yvhcoaching.nl

 

Om welke gegevens gaat het? 
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, verstrek je mij jouw persoonsgegevens om deze diensten aan jou te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, via e-mail, telefonisch, via beeldbellen of via iedere andere mogelijke manieren van communiceren. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van de door mij aangeboden diensten.

Indien noodzakelijk verwerkt YVHCoaching de onderstaande, door jou op eigen initiatief aan mij verstrekte gegevens:
* voor- en achternaam;
* adresgegevens;
* contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
* geboortedatum;
* geslacht;
* werkervaring;
* competenties en interessegebieden;
* gespreksverslagen;
* inhoud van communicatie;
* IP-adres.

 

Met welk doel verwerk ik jouw gegevens en waarop?

YVHCoaching verwerkt, indien noodzakelijk én indien van toepassing, deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact;
 • het bieden van een persoonlijk coachtraject, Talentenpaspoort* of workshop;
  * voor de privacypolicy van Pontis BVBA, owner van het talentenpaspoort verwijs ik naar: https://www.mytalentpassport.com/nl/nls-privacy-policy.html;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • beheer van het cliëntenbestand;
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; facturering;
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • marketing;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd?

YVHCoaching verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die ik met jou heb ten behoeve van een van mijn geleverde diensten. Ook kan YVHCoaching jouw persoonsgegevens verwerken om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Daarnaast verwerkt YVHCoaching persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
* de verbetering van mijn diensten;
* de bescherming van mijn financiële belangen;
* beveiliging en het beheer van mijn systemen.

Wanneer YVHCoaching jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming, zal ik dat altijd afzonderlijk aan je vragen.

 

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

In het kader van mijn dienstverlening kan YVHCoaching persoonsgegevens verstrekken aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan YVHCoaching gebruikmaken van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld IT-leveranciers, administratiekantoren, testbureaus of andere derden die YVHCoaching inschakelt bij het coachtraject of het verlenen van mijn overige diensten. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. YVHCoaching zou jouw persoonsgegevens ook kunnen verstreken in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Met de bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkingsovereenkomst zodat jouw gegevens goed beveiligd en gewaarborgd blijven. YVHCoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Ik zal jouw gegevens in geen geval verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens bewaar zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 
Bepaalde gegevens moet ik wel langer bewaren, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Beveiliging van jouw gegevens?
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Hierover kan ik je op verzoek informeren.

 

Profilering
Van de informatie die ik over jou verzamel kan ik, na overleg met jou, een gedragsanalyse maken. Dit doe ik, indien van toepassing, om mijn dienstverlening te kunnen verbeteren en/of om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages. 

Daarnaast combineer ik de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie te kunnen aanbieden. 

 

Cookies

Dit cookiebeleid legt uit hoe mijn website cookies gebruikt en welke informatie deze cookies verzamelen. Door mijn website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u mijn website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site.

 

Welke cookies gebruik ik?

Ik gebruik cookies voor website analyse en om het gebruik van de site te begrijpen. Deze cookies helpen mij om de prestaties van onze website te verbeteren, zoals welke pagina's het meest worden bezocht en welke functies het meest worden gebruikt.

Ik kan ook cookies gebruiken voor het verzamelen van informatie die mij in staat stelt om u relevante inhoud te sturen, zoals een nieuwsbrief, op basis van uw interesses en voorkeuren.

 

Hoe kunt u cookies beheren?

U kunt het gebruik van cookies op elk moment beheren of uitschakelen in uw browser instellingen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van bepaalde delen van mijn website kan beïnvloeden.

Als u vragen heeft over het cookiebeleid, neem dan contact met mij op.

 

Persoonlijke gegevens bij het achterlaten van contactgegevens

Wanneer u ervoor kiest om via mijn website contact met mij op te nemen door uw gegevens achter te laten, worden deze gegevens alleen gebruikt om te reageren op uw verzoek. Ik deel deze gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Lees het volledige privacybeleid voor meer informatie over hoe ik persoonlijke gegevens verzamel, gebruik en bescherm.

 

Jouw rechten
Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt je sturen naar:

Yvonne van Hilten
Kleidijk 9e, 3161 HD, Rhoon, yvonnevanhilten@yvhcoaching.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies zal ik altijd op mijn website publiceren. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 november 2023.